[Alt]

โซลูชันหุ่นยนต์สำหรับงานประกอบ

ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการผลิตจำนวนมาก (การประกอบ) ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานเป็นสองเท่า รวมทั้งลดเวลาและต้นทุนในการผลิตลง 50% หรือมากกว่านั้น

ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจาก Robotec คุณจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการได้ทันที เปลี่ยนลำดับการประกอบของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้อย่างอิสระ และกระจายการผลิตในราคาถูก ใช้เวลาน้อยลงเมื่อต้องการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

[Alt]

อุตสาหกรรม

Our experience includes the implementation of projects on automation of assembly lines using robots for:

ข้อดีจากการใช้การประกอบแบบอัตโนมัติ

เพื่อให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญ คือ ผู้ประกอบการไม่ควรพลาดเทรนใหม่ของการพัฒนาหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และการนำมาใช้งานจริง ระบบอัตโนมัติของการประกอบชิ้นส่วนมีข้อดีที่สำคัญหลายประการ:
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากในการผลิตและความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
  • การปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพของสภาพการทำงาน: ระบบอัตโนมัติใช้กับงานและการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องทางกายภาพ หรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพอันตราย
  • ความต่อเนื่องของกระบวนการประกอบ: การทำงานของสายการผลิต – สูงสุด 24 ชั่วโมงต่อวัน;
  • การประหยัดทรัพยากรแรงงานในระยะยาว: การประกอบทั้งหมดโดยใช้โซลูชันอัตโนมัติจะดำเนินการโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน (หรือมีส่วนร่วมน้อยที่สุด)
  • การใช้พื้นที่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การควบคุมที่แม่นยำของเงื่อนไขทางเทคนิคของอุปกรณ์
  • การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่ายจากข้อบกพร่องที่น้อยลง
  • เพิ่มกำลังการผลิตและผลกำไร
ประโยชน์ของการใช้หุ่นยนต์/การทำงานอัตโนมัตินั้นสูงกว่าต้นทุนของการจัดการการผลิตด้วยมืออย่างมาก สิ่งนี้นำไปสู่การประหยัดทรัพยากรและความเป็นไปได้ของการเติบโตโดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคน

ระบบอัตโนมัติของแอสเซมบลีไม่มีอัลกอริทึมที่เป็นมาตรฐานและต้องการแนวทางที่สร้างสรรค์ วิศวกรของเราจะพัฒนาโซลูชันทางเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

+66 211-804-51

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang district, Bangkok, 10310

Mon – Fri:
9 AM–8 PM