ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Fanuc
Model M-2iA/3S
Country Japan
Reach, mm 800
Axes 4
Payload, kg 3
Repeatability mm, mm ± 0.1
Weight kg, kg 120
Controller R-30iB Plus
ประเภทหุ่นยนต์ Delta
Motion range, °
J1 Ø 800 x 300*3
J2 Ø 800 x 300*3
J3 Ø 800 x 300*3
J4 720
Maximum speed, °/s
J4 3500
Protection
body IP67
wrist & J3 arm IP69K