การบูรณาการ

การบูรณาการ

380 โครงการของเรา

การบูรณาการ/การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

การบูรณาการ คือ กระบวนการเขียนโปรแกรมและติดตั้งเครื่องมือที่เหมาะสมให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตแบบอัตโนมัติได้ เป้าหมายหลักของเราในฐานะผู้รวบรวมโซลูชันโดยใช้หุ่นยนต์ คือ การใส่ความคิดลงไปในหุ่นยนต์

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

88 โซลูชันพร้อมใช้งาน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

การนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถช่วยเร่งกระบวนการทางเทคโนโลยีรวมถึงการรักษาความสะอาดที่สมบูรณ์แบบในการผลิต

โลจิสติกส์

หุ่นยนต์โลจิสติกส์: จัดส่งรวดเร็ว สินค้าปลอดภัย 100% การสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบในคลังสินค้า

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

+66 211-804-51

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang district, Bangkok, 10310

Mon – Fri:
9 AM–8 PM