[Alt]

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทในบริษัทของคุณ: มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำสูง หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทจะวางสิ่งของที่มีปริมาตรและน้ำหนักต่างกันไว้บนพาเลท สิ่งเหล่านี้อาจเป็นชิ้นส่วน กล่องแบบเปิดและแบบปิด ถุงที่มีสิ่งของต่าง ๆ – น้ำหนักและขนาดต่างกัน
 • 99% accuracy
  stacking on
  a pallet
 • 20 years
  average lifespan
  of operation
 • 24/7 palletizer robot
  operation
 • 1+ year
  average return
  on investment
[Alt]

อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
การผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ : หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทโดยอัตโนมัติ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการบรรจุ
การผลิตเครื่องดื่ม: หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าสามารถวางขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มลงบนพาเลทได้โดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการบรรจุง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาด การผลิตยา: หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าสามารถวางกล่องยาลงบนพาเลทได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในการบรรจุ การผลิตยานยนต์: หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทสามารถวางชิ้นส่วนยานยนต์ลงบนพาเลท ซึ่งช่วยลดเวลาและทุ่นแรงที่ต้องใช้ในการจัดเรียงด้วยตนเอง การผลิตวัสดุก่อสร้าง: หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทสามารถเรียงอิฐบล็อกหรือกระเบื้องโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลท สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการการจัดเรียงด้วยระบบอัตโนมัติและการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆลงบนพาเลท

คุณสมบัติของหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลท

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทมีความแม่นยำ รวดเร็ว ประหยัด และบำรุงรักษาง่าย เมื่อใช้หุ่นยนต์เหล่านี้ คุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และหากจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิต (การประกอบชิ้นส่วน) หุ่นยนต์จะช่วยให้มีความพร้อมทางเทคนิคมากขึ้น โดยไม่ต้องหันไปจ้างบุคลากรเพิ่มเติมหรือเพิ่มขั้นตอนการทำงานให้กับบุคลากร ตลอดจนสามารถทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทสามารถบรรจุ (ขนถ่าย) ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันลงบนพาเลทได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว หุ่นยนต์มาพร้อมกับกริปเปอร์อเนกประสงค์ที่สามารถรับมือกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายบนพาเลท พวกมัน "รู้" ว่าต้องทำอย่างไรในกรณีที่เกิดการผิดรูป ตกหล่น หรือเกิดความเสียหายต่อวัตถุ/ผลิตภัณฑ์

เนื่องจากมีกริปเปอร์ที่แตกต่างกัน หุ่นยนต์ตัวเดียวจึงสามารถใช้ได้กับการจัดเรียงพาเลทประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มีกริปเปอร์แบบ "รองรับ" สำหรับถุง กริปเปอร์แบบสุญญากาศ และแบบแม่เหล็กสำหรับวัตถุที่เรียบ มีลักษณะเป็นยาง หรือมีรูปร่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทของ Robotec มีวงจรการประมวลผลที่รวดเร็ว ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและมีความแม่นยำในการเคลื่อนไหว ถูกหลักสรีรศาสตร์และใช้พื้นที่น้อยที่สุดของพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ ซึ่งช่วยให้รอบเวลาสั้นลงและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก

หุ่นยนต์มีขนาด ระดับของความแม่นยำ ความเร็วในการเคลื่อนที่ ความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน และมีการเคลื่อนที่ 3 แกนขึ้นไป

ด้วยความทันสมัยของการผลิต เรามีทั้งรุ่นมาตรฐานสำเร็จรูปและรุ่นโซลูชันเฉพาะ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิตของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของ Robotec จะคำนวณลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดและการคืนต้นทุนอย่างรวดเร็ว คุณจะสามารถใช้หุ่นยนต์จัดการกระบวนการผลิตจำนวนมากพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายได้

​ข้อดีสำหรับธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณตัดสินใจใช้ระบบจัดเรียงพาเลทด้วยหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต คลังสินค้า หรือศูนย์โลจิสติกส์ ธุรกิจของคุณจะได้รับข้อดีหลายประการ ดังนี้:
 • เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการจัดเรียงพาเลทได้มากยิ่งขึ้น (มากถึง 1,500 รอบขึ้นไปต่อชั่วโมง)
 • สามารถทำงานกับสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากได้
 • คุณสามารถใช้พื้นที่น้อยที่สุดสำหรับการทำงานของระบบ
 • ควบคุมอัลกอริทึมและความแม่นยำของการจัดเรียงพาเลทได้อย่างเข้มงวด
 • เปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องลดลง สามารถรักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีความสอดคล้องของกระบวนการขนถ่ายเพิ่มขึ้น
 • กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของสายพานลำเลียงและเครื่องจักร
 • พนักงานเป็นอิสระจากงานหนักที่ซ้ำซากจำเจและอันตราย และสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานอื่น ๆ
 • ความปลอดภัยในการผลิตเพิ่มขึ้น
 • ผลผลิตและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น
 • ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

จะทราบได้อย่างไรว่าธุรกิจของคุณต้องการหุ่นยนต์หรือไม่?

คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์หาก:
 • คุณมีส่วนร่วมในการผลิตแบบต่อเนื่อง
 • กระบวนการทางเทคโนโลยีเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
 • สายการผลิตสายพานลำเลียงดำเนินการโดยคน
 • ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่
 • มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการดำเนินการจัดเรียงพาเลทเพียงครั้งเดียว
 • มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการบาดเจ็บจากการทำงาน
 • สภาพการทำงานเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
 • มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต
 • คุณเสียเงินเนื่องจากข้อบกพร่องจำนวนมาก เกิดความเสียหายต่อสินค้าในขั้นตอนการบรรจุ

ค้นหาว่าคุณจะใช้จ่ายเท่าไรและประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการนำหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทมาใช้ ผู้เชี่ยวชาญ Robotec จะคำนวณตัวบ่งชี้เหล่านี้และกำหนดระยะเวลาการคืนต้นทุนสำหรับโครงการของคุณ

วิธีการใช้หุ่นยนต์ในธุรกิจของคุณทำอย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญของ Robotec จะช่วยแนะนำและฝึกฝนหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทคุณภาพสูงด้วยน้ำหนักบรรทุกและระยะการเข้าถึงที่หลากหลาย

เราจะออกแบบระบบการจัดเรียงพาเลทที่สร้างผลกำไรให้กับคุณ เราจะฝึกอบรมพนักงานของคุณในด้านการทำงานของหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์

เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลดต้นทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะเวลาที่สั้นที่สุด จากการลงทุนนำหุ่นยนต์มาใช้งาน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและระบุรายละเอียด

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

+66 211-804-51

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang district, Bangkok, 10310

Mon – Fri:
9 AM–8 PM