ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer KUKA
Model KR 120 R3200 PA
Reach, mm 3195
Axes 5
Payload, kg 120
Repeatability mm, mm ± 0.06
Weight kg, kg 1075
Mounting position Floor
Controller KUKA KR C4 Controller
ประเภทหุ่นยนต์ Articulated robot
Motion range, °
J1 ± 185
J2 - 140/-5
J3 0/+155
J4 -
J5 -
J6 ±350
Maximum speed, °/s
J1 124
J2 115
J3 112
J4 -
J5 217
J6 242
Protection
Protection rating (IEC 60529) IP65
Protection rating, robot wrist (IEC 60529) IP65