[Alt]

การบูรณาการหุ่นยนต์

380 โครงการของเรา

การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในธุรกิจของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดต้นทุน Robotec นำเสนอบริการของการรวมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ากับกระบวนการผลิต

ประสบการณ์ที่สั่งสมและโครงการที่ดำเนินการจำนวนมากทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาอันสั้น นำโซลูชันแบบบูรณาการในการดำเนินงานมาใช้ นำงานเหล่านั้นไปสู่ประสิทธิภาพที่ต้องการด้วยความน่าเชื่อถือและความเสถียรสูง ทั้งหมดนี้ทำให้ Robotec เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรวมอุตสาหกรรม หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกทางที่คุณสะดวก และผู้เชี่ยวชาญของเราจะตอบทุกคำถามของคุณ

การบูรณาการ/การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

การบูรณาการ คือ กระบวนการเขียนโปรแกรมและติดตั้งเครื่องมือที่เหมาะสมให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตแบบ

อัตโนมัติได้ เป้าหมายหลักของเราในฐานะผู้รวบรวมโซลูชันโดยใช้หุ่นยนต์ คือ การใส่ความคิดลงไปในหุ่นยนต์ โปรแกรมของระบบ คือ "จิตวิญญาณ" ของหุ่นยนต์ ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบทางกลและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าหากการติดตั้งโปรแกรมไม่ตรงตามความต้องการและไม่คำนึงถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานทั้งหมด จะทำให้ความสามารถในการผลิตรวมถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าวลดลง

เราปฏิบัติงานทุกอย่างอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงการออกเป็นทีละขั้นตอน และกำหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินแต่ละโครงการประสบความสำเร็จ:

  • ดำเนินการตรวจสอบและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • กำหนดหุ่นยนต์ เครื่องมือ และเซลล์หุ่นยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานที่กำหนดไว้ร่วมกัน
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนระหว่างการใช้งานและการดำเนินงาน
  • ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ และนำแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้ในกระบวนการผลิตของคุณอย่างเต็มที่
  • ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในการใช้ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมโปรแกรมหุ่นยนต์ และข้อแตกต่างทั่วไปในการทำงานของหุ่นยนต์หรือระบบหุ่นยนต์

หลังจากที่นำโซลูชันทางเทคนิคไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เราก็ยังคงให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าของเราตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

+66 211-804-51

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang district, Bangkok, 10310

Mon – Fri:
9 AM–8 PM