อุตสาหกรรม

Robotec พัฒนาและรวมโซลูชันหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์, ภาคพลังงาน, การบินและอวกาศและการป้องกัน, การผลิตอาหาร, การแพทย์, การก่อสร้าง, การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค, โลหะวิทยาและอื่น ๆ อีกมากมาย โซลูชันแบบบูรณาการของเราช่วยให้องค์กรทุกขนาดบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพ และความปลอดภัย

เลือกอุตสาหกรรม:

การนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถช่วยเร่งกระบวนการทางเทคโนโลยีรวมถึงการรักษาความสะอาดที่สมบูรณ์แบบในการผลิต ดูเพิ่มเติม
หุ่นยนต์โลจิสติกส์: จัดส่งรวดเร็ว สินค้าปลอดภัย 100% การสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบในคลังสินค้า ดูเพิ่มเติม
ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความปลอดภัยของระบบหุ่นยนต์สมัยใหม่มีความน่าสนใจต่อผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค" ดูเพิ่มเติม
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยาทำงานด้วยความเร็วสูง ด้วยคุณภาพการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่องและการรักษาสุขลักษณะในระดับสูง ดูเพิ่มเติม
หุ่นยนต์ในงานวิศวกรรมหนักช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่สมเหตุสมผล และปรับปรุงคุณภาพการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ดูเพิ่มเติม
วิทยาการหุ่นยนต์ช่วยให้การก่อสร้างทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ผลิตวัสดุก่อสร้างด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ดูเพิ่มเติม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมความเร็วสูง ร่วมกับสายการผลิตอัตโนมัติและเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูงในการต่อเรือ เป็นโซลูชันนวัตกรรมที่คุ้มต้นทุนซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความเร็วและคุณภาพของการต่อเรือ ดูเพิ่มเติม
การนำหุ่นยนต์มาใช้ทั้งหมดในโลหะกรรมและการเปลี่ยนแรงงานมนุษย์อย่างสมบูรณ์ในโรงผลิตเหล็กคือ ความเป็นจริงในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์ "ฉลาด" ความเร็วสูง สามารถแทนที่แรงงานมนุษย์ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีหลายอย่างของอุตสาหกรรมโลหะผสมเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ดูเพิ่มเติม