[Alt]

หุ่นยนต์ใน อุตสาหกรรมในการแพทย์และเภสัชกรรม

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยาทำงานด้วยความเร็วสูง ด้วยคุณภาพการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่องและการรักษาสุขลักษณะในระดับสูง
[Alt]

หุ่นยนต์ในการแพทย์

บริษัทยามีการนำโซลูชันหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น เพื่อบรรลุความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานกำกับดูแล และส่งผลให้จำเป็นต้องมีการควบคุมอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการผลิตระดับสูงสุด

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยา

  • ปริมาณสารที่ถูกต้อง

  • ดำเนินการคัดแยก

  • จัดเรียงเม็ดยาและแคปซูลลงในแผง

  • บรรจุหีบห่อ

  • วางพาเลท

หุ่นยนต์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) และได้รับการดัดแปลงให้ทำงานในสภาพแวดล้อมการผลิตที่สะอาดและปลอดเชื้อ («ห้องปลอดเชื้อ»)
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

+66 211-804-51

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang district, Bangkok, 10310

Mon – Fri:
9 AM–8 PM