[Alt]

Giải pháp robot cho y tế và dược phẩm

Robot trong ngành công nghiệp dược phẩm hoạt động với tốc độ rất lớn, với chất lượng sản xuất cao liên tục và mức độ đảm bảo vệ sinh cao.
[Alt]

Robot trong y học

Các công ty dược phẩm đang tăng cường triển khai các giải pháp dựa trên robot, để đạt được yêu cầu ngày càng tăng về chất lượng sản phẩm cuối từ các cơ quan quản lý, và do đó cần sự kiểm soát tự động cho từng giai đoạn sản xuất, cũng như để đạt được mục tiêu đáp ứng các chỉ tiêu sản xuất cao.

Robot trong ngành y tế và dược phẩm

  • obot trong ngành dược phẩm

  • định lượng chính xác các chất

  • thực hiện các hoạt động phân loại

  • sắp xếp các viên nén và viên nang vào vỉ

  • đóng gói

  • xếp dỡ hàng

Các robot tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP và được điều chỉnh để hoạt động trong môi trường sản xuất sạch sẽ và vô trùng («Phòng sạch»).
Nhận Báo giá

Liên hệ

Liên hệ

+84-982-029-630

49 P. Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Mon – Fri:
9 AM–8 PM