[Alt]

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

วิทยาการหุ่นยนต์ช่วยให้การก่อสร้างทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ผลิตวัสดุก่อสร้างด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

หุ่นยนต์สร้างแบบจำลอง 3 มิติของวัตถุก่อสร้าง ทำให้งานของสถาปนิกและวิศวกรง่ายขึ้น พวกมันสามารถแทนที่ทีมงานทั้งหมด ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงฟังก์ชันทางเทคโนโลยีจำนวนมากเข้าเป็นกระบวนการเดียวที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน

อันเป็นผลมาจากระบบอัตโนมัติดังกล่าว ผลกำไรจึงเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนแรงงานลง

[Alt]

หุ่นยนต์ในการก่อสร้าง

วิทยาการหุ่นยนต์ในการก่อสร้างแบบอัตโนมัติ มีดังต่อไปนี้
  • การวางสิ่งของ

  • การประกอบและการถอดชิ้นส่วน

  • ตัดโลหะ

  • งานเชื่อม

  • การโม่

  • การถ่ายโอนวัสดุ

  • ควบคุมคุณภาพ

  • การสแกน 3 มิติ

  • การพิมพ์ 3 มิติของอาคารและชิ้นส่วนต่าง ๆ

  • การจัดวางพาเลท

หุ่นยนต์ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามากมายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทั้งในด้านข้อบกพร่องและความไม่ถูกต้อง การขาดบุคลากร สภาพการทำงานที่มีสารพิษและเป็นอันตราย การใช้วัสดุสิ้นเปลือง และผลผลิตต่ำ ความยืดหยุ่นของโซลูชั่นหุ่นยนต์ช่วยให้คุณปรับเข้ากับเงื่อนไขและงานที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ที่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติถูกใช้เพื่อสร้างอาคารขนาดเล็ก หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามพิกัดที่กำหนดและกระจายคอนกรีต ดังนั้นอาคารจึงถูกสร้างขึ้นทีละชั้น ซึ่งวิธีการก่อสร้างนี้ได้นำไปใช้ในการสร้างสะพานและอาคารที่พักอาศัยในประเทศจีน อเมริกา และยุโรป
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

+66 211-804-51

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang district, Bangkok, 10310

Mon – Fri:
9 AM–8 PM