ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer OTC Daihen
Model FD-V210
Country Japan
Reach, mm 2674
Axes 6
Payload, kg 210
Repeatability mm, mm ± 0.15
Weight kg, kg 1040
Motion range, °
J1 (Rotation) ± 180
J2 (Lower Arm) - 80/+ 60
J3 (Upper Arm) - 146.5/+ 150
J4 (Swing) ± 360
J5 (Bending) ± 130
J6 (Twist) ± 360
Maximum speed, °/s
J1 (Rotation) 115
J2 (Lower Arm) 105
J3 (Upper Arm) 113
J4 (Swing) 140
J5 (Bending) 133
J6 (Twist) 200