ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer OTC Daihen
Model FD-V166
Country Japan
Reach, mm 2654
Axes 6
Payload, kg 166
Repeatability mm, mm ± 0.1
Weight kg, kg 1010
Motion range, °
J1 (Rotation) ± 180
J2 (Lower Arm) - 80/+ 60
J3 (Upper Arm) - 146.5/+ 150
J4 (Swing) ± 360
J5 (Bending) ± 135
J6 (Twist) ± 360
Maximum speed, °/s
J1 (Rotation) 125
J2 (Lower Arm) 115
J3 (Upper Arm) 121
J4 (Swing) 180
J5 (Bending) 173
J6 (Twist) 260