[Alt]

หุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

การนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถช่วยเร่งกระบวนการทางเทคโนโลยีรวมถึงการรักษาความสะอาดที่สมบูรณ์แบบในการผลิต

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสามารถบรรลุการเติบโตทางผลผลิตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทันสมัยมาใช้ บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุและการจัดเรียงพาเลท

[Alt]

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

หุ่นยนต์เก็บเกี่ยว, อบขนมปัง, ตัดเป็นแผ่นบาง, เติมส่วนผสม, ตรวจสอบข้อบกพร่อง, ปรับเทียบ, จัดประเภท, บรรจุ, จัดเรียง, ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ด้วยสายตาโดยใช้ระบบวิชันซิสเต็ม

การปฏิบัติงานทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง

อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร?

อัตราความเร็วของการดำเนินการซ้ำ ๆ (สายพานลำเลียง) การประหยัดวัตถุดิบ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ การปฏิบัติตามแนวทางรักษาความสะอาดและมาตรฐานการปลอดเชื้อในพื้นที่การผลิต

การติดตั้งด้วยหุ่นยนต์ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้พร้อมกัน
ช่วยให้คนงานไม่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับสายพานลำเลียง หรือทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ความชื้นสูง มีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเร็วมากกว่าคนถึงสิบเท่าซึ่งช่วยเพิ่มแรงงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาเดียวกัน ลดความเสี่ยงของ "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์" ต่าง ๆ ต่อคุณภาพในขั้นตอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของ "ห้องปลอดเชื้อ" – การผลิตที่สะอาดและปราศจากเชื้อที่ต้องการสุขลักษณะในระดับที่สูงมาก หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพ ถูกหลักสรีรศาสตร์ และใช้งานง่าย Robotization ช่วยให้เราเข้าสู่อีกระดับของพื้นฐานกระบวนการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตและการขายผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น ข้อดีของหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ทุกๆ ปีมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เราสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทนการลงทุน (ROI) จะสั้นลง
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

+66 211-804-51

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang district, Bangkok, 10310

Mon – Fri:
9 AM–8 PM