ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Yaskawa
Model GP180
Country Japan
Reach, mm 2702
Axes 6
Payload, kg 180
Repeatability mm, mm 0.05
Weight kg, kg 1020
Controller YRC1000
Motion range, °
S ± 180
L ± 76/- 60
U ± 90/- 86
R ± 360
B ± 130
T ± 360
Maximum speed, °/s
S 125
L 115
U 125
R 182
B 175
T 265
Protection
wrist IP67
body IP54