หุ่นยนต์เชื่อม Kawasaki BT200L

Manufacturer
Reach
315 mm
Payload
200 kg
Model
BT200L
Axes
6
ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Kawasaki
Model BT200L
Reach, mm 315
Axes 6
Payload, kg 200
Repeatability mm, mm ± 0.08
Weight kg, kg 1100
Controller E02
Motion range, °
J1 ± 160
J2 + 80/-130
J3 +90/-75
J4 ± 210
J5 ± 125
J6 ± 210
Maximum speed, °/s
J1 105
J2 85
J3 100
J4 120
J5 120
J6 200