ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Staubli
Model TX2-90L
Country Switzerland
Reach, mm 1200
Axes 6
Payload, kg 12
Repeatability mm, mm ± 0.035
Weight kg, kg 117
Controller CS9
ประเภทหุ่นยนต์ Articulated robot
Motion range, °
Axis 1 (A) ± 180
Axis 2 (B) + 147.5/- 130
Axis 3 (C) ± 145
Axis 4 (D) ± 270
Axis 5 (E) + 140/- 114
Axis 6 (F) ± 270
Maximum speed, °/s
Axis 1 (A) 345
Axis 2 (B) 340
Axis 3 (C) 420
Axis 4 (D) 540
Axis 5 (E) 475
Axis 6 (F) 760
Protection
Protection class according to EN 60529 IP65/IP67
Cleanroom standard ISO 14644-1 5