ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Fanuc
Model M900iB/360
Reach, mm 2655
Axes 6
Payload, kg 360
Repeatability mm, mm ± 0.1
Weight kg, kg 1540
Controller R-30iB
Motion range, °
J1 370
J2 151
J3 224
J4 720
J5 250
J6 720
Maximum speed, °/s
J1 110
J2 105
J3 100
J4 110
J5 110
J6 180