ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Staubli
Model TX2-160L
Country Switzerland
Reach, mm 2010
Axes 6
Payload, kg 25
Repeatability mm, mm ± 0.05
Weight kg, kg 265
Controller CS9
ประเภทหุ่นยนต์ Articulated robot
Motion range, °
Axis 1 (A) ± 180
Axis 2 (B) ± 137.5
Axis 3 (C) ± 160
Axis 4 (D) ± 270
Axis 5 (E) - 110/+ 135
Axis 6 (F) ± 270
Maximum speed, °/s
Axis 1 (A) 240
Axis 2 (B) 240
Axis 3 (C) 335
Axis 4 (D) 530
Axis 5 (E) 500
Axis 6 (F) 1500
Protection
Protection class according to EN 60529 IP65/IP67
Cleanroom standard ISO 14644-1 5