หุ่นยนต์เชื่อม Kawasaki BX250L

Manufacturer
Reach
2812 mm
Payload
250 kg
Model
BX250L
Axes
6
ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Kawasaki
Model BX250L
Reach, mm 2812
Axes 6
Payload, kg 250
Repeatability mm, mm ± 0.07
Weight kg, kg 1460
Controller E02
Motion range, °
J1 ± 180
J2 + 76/-60
J3 +90/-120
J4 ± 210
J5 ± 125
J6 ± 210
Maximum speed, °/s
J1 125
J2 120
J3 100
J4 140
J5 140
J6 200