ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Staubli
Model TX2-40 ESD
Country Switzerland
Reach, mm 515
Axes 6
Payload, kg 2
Repeatability mm, mm ± 0.02
Weight kg, kg 29
Controller CS9
ประเภทหุ่นยนต์ Articulated robot
Motion range, °
Axis 1 (A) ± 180
Axis 2 (B) ± 125
Axis 3 (C) ± 138
Axis 4 (D) ± 190
Axis 5 (E) + 133.5/-120
Axis 6 (F) ± 270
Maximum speed, °/s
Axis 1 (A) 555
Axis 2 (B) 475
Axis 3 (C) 585
Axis 4 (D) 1035
Axis 5 (E) 1135
Axis 6 (F) 1575
Protection
Protection class according to EN 60529 IP65/IP67
Cleanroom standard ISO 14644-1 5