ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Fanuc
Model LR Mate 200iD/7L
Country Japan
Reach, mm 911
Axes 6
Payload, kg 7
Repeatability mm, mm ± 0.01
Weight kg, kg 27
Controller R-30iB Plus
Motion range, °
J1 360
J2 245
J3 430
J4 380
J5 250
J6 720
Maximum speed, °/s
J1 370
J2 310
J3 410
J4 550
J5 545
J6 1000
Protection
body IP67
wrist & J3 arm IP67