ผู้ผลิต
รัศมีการเอื้อม, มม
การรับน้ำหนัก,kg
ประเภทหุ่นยนต์
เเอพพลิเคชั่น
อุตสาหกรรม