หุ่นยนต์เชื่อม Kawasaki RA006L

Manufacturer
Reach
1650 mm
Payload
6 kg
Model
RA006L
Axes
6
ขอใบเสนอราคา

Specifications

Manufacturer Kawasaki
Model RA006L
Reach, mm 1650
Axes 6
Payload, kg 6
Repeatability mm, mm ± 0.03
Weight kg, kg 150
Controller F60
Motion range, °
J1 ± 180
J2 + 145/-105
J3 +150/-163
J4 ± 270
J5 ± 145
J6 ± 360
Maximum speed, °/s
J1 250
J2 250
J3 215
J4 365
J5 380
J6 700