หุ่นยนต์เชื่อม Kawasaki BX130X

ขอใบเสนอราคา

Specifications

Model BX130X
Reach, mm 2991
Axes 6
Payload, kg 130
Repeatability mm, mm ± 0.06
Weight kg, kg 920
Controller E02
Motion range, °
J1 ± 160
J2 + 76/-60
J3 +90/-75
J4 ± 210
J5 ± 125
J6 ± 210
Maximum speed, °/s
J1 105
J2 90
J3 130
J4 200
J5 160
J6 300