Kawasaki Robots

Nhà sản xuất
Tầm với, mm
Trọng tải, kg
Ứng dụng