Nhà sản xuất 1
Tầm với, mm
Trọng tải, kg
Loại
Ứng dụng
Công nghiệp